KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

Upowszechniać to, co piękne i mądre by świat
nabierał barw, a ludzie stawali się lepsi.


Zespół Pieśni i Tańca „POWIŚLE”

Kwidzyn posiada wieloletnią tradycję pracy kulturalno-oświatowej. Od lat działa tu wiele amatorskich zespołów artystycznych, a wśród nich – Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, którego głównym celem było i jest propagowanie starych melodii i tańców ludowych regionu Dolnego Powiśla oraz kultywowanie tradycji folklorystycznych i wzbudzanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zainteresowań i szacunku dla starej kultury ludowej własnego i innych regionów Polski.

W 1961r. ówczesny dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kwidzynie, doświadczony muzyk i entuzjasta folkloru, Robert Kurdziel, postanowił stworzyć grupę chóralno–taneczną, która uświetniałaby swoimi występami różne miejskie imprezy. I tak zespół, uznawany przez władze miasta za wizytówkę Kwidzyna, działa po dzień dzisiejszy. 55 lat jego działalności – to czas pracy i czas koncertów, szeregu wyjazdów i nagród, ale i pracy bez większych osiągnięć, skupieniu się nad samodoskonaleniem.

W swej historii zespół może poszczycić się wieloma artystycznymi osiągnięciami, nagrodami i wyróżnieniami, które świadczą o jego renomie oraz o docenieniu go przez społeczeństwo. Przez okres swojej działalności dał prawie 630 koncertów, przez jego struktury przewinęło się tysiące ludzi. Mało jest w Kwidzynie rodzin, z których przynajmniej jedna osoba nie należałaby do „Powiśla”. Często tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie. Najpierw przychodziła babcia, czy dziadek lub oboje, potem ich dzieci, a teraz wnuki. I mimo, iż folklor nie jest modny w dzisiejszym świecie, to zawsze znajdują się takie dzieci i młodzież, którym leży na sercu pielęgnowanie prastarych tradycji i nie tylko. Przynależność do takiego zespołu to wspaniała forma spędzania wolnego czasu, to możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Systematycznie prowadzone zajęcia taneczne przyczyniają się do rozwoju poczucia rytmu. Rozwijają też sprawność aparatu ruchowego młodych ludzi, poprawiają jego sylwetkę, niwelują niektóre wady postawy. Kształtują wrażliwość muzyczną, co w końcowym efekcie sprawia, że młodzi ludzie stają się bardziej wrażliwi na odbiór sztuki. Kształcenie wokalne solistów i chóru odbywa się na zajęciach wokalnych, których celem są ćwiczenia emisyjno-oddechowe, dykcyjne i artykulacyjne. Młodzi artyści śmiało realizują utwory o różnym stopniu trudności, poznając przy tym swoje korzenie – identyfikują się z kulturą polską. Ponadto członkowie zespołu otrzymują fachową wiedzę w zakresie regionalizacji, poznają cechy, kulturę i gwarę wielu regionów Polski.
Obok pracy artystycznej ważnym elementem jest działalność kształcąca i wychowawcza. Aby pokazać się publiczności i zasłużyć na oklaski, trzeba nauczyć się nie tylko śpiewać i tańczyć, ale pracować w grupie, wyzbyć się egoizmu, poświęcić swój wolny czas. Młodzi ludzie, dzięki zespołowi, poznają piękno własnego kraju i innych państw, potrafią rozróżnić folklor, stroje, pieśni i tańce z różnych części Polski. Nabywają większej pewności siebie, samodyscypliny, samodzielności i umiejętności pogodzenia wielu obowiązków. Mają więc mniejsze szanse na popadnięcie w tzw. „złe towarzystwo”. Swoje problemy mogą rozwiązywać wśród przyjaciół, których mają w zespole. Poznają ludzi, którzy traktują folklor jako sposób na życie, jako swoja życiową pasję i od nich mogą uczyć się jak rozwijać własne zainteresowania. Wszystkie nabyte tu umiejętności mogą wykorzystać w późniejszym, dorosłym życiu tak zawodowym, jak i prywatnym. Propagowanie kultury ludowej Dolnego Powiśla jest bardzo ważne nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla kultury całego Pomorza. Niektórzy etnografowie uważają, że nasz region jest wytworem sztucznym, gdyż nie posiadamy, tak naprawdę, swoich własnych tradycji i obyczajów, że to co mamy – jest zapożyczone z innych regionów Polski. Po części mają rację, gdyż na naszych terenach do II Wojny Światowej mieszkała w większości ludność niemiecka. Polaków było mało, najwięcej ich skupiało się w takich miejscowościach, jak: Waplewo, Telkowice. Dopiero po wojnie zjechali się tu repatrianci z całej Polski, także i z Kresów ( Litwa, Białoruś, Ukraina). A więc siłą rzeczy, przywieźli ze sobą własne zwyczaje, pieśni i tańce. W połączeniu z folklorem, który zastali tutaj, zaczęła się tworzyć nowa kultura. To, co dziś prezentuje Z.P. i T. „Powiśle” posiada więc cechy charakterystyczne dla wielu innych regionów naszego kraju, jak też Holandii (wcześniej było tu wiele osad mennonickich). Utożsamiając się z własną ziemią, nie chcemy, aby ta cała spuścizna została zapomniana. Przez 55 lat swojej pracy „Powiśle” nie tylko podtrzymywało stare tradycje, ale również tworzyło zupełnie nowe, bliższe czasom, w których obecnie żyjemy. Mamy nadzieję, że posiadanie własnej kultury, związanej z ziemią na której się mieszka, dla wielu ludzi, w tym także dla kwidzyniaków, jest rzeczą bardzo ważną, gdyż świadczy o tym kim tak naprawdę jesteśmy.

W dniu dzisiejszym Z.P. i T. „Powiśle” posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorów oraz kapelę ludową:

 • Ewa Jamrozek – kierownik artystyczny i choreograf (tel. kontaktowy: 692-188-829)
 • Alicja Kizińska – korepetytor wokalny
 • Janusz Ketz – akompaniator i członek klapeli (akordeon)
 • Vladimir Gromov – akompaniator i członek kapeli (akordeon)
 • Urszula Gosik – opiekun magazynu kostiumów ludowych
 • Krzysztof Tarasiuk – członek kapeli (kontrabas)
 • Daria Dobosz – członkini kapeli (klarnet)

Zajęcia odbywają się w Teatrze Miejskim w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 18.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w następujących grupach wiekowych:
 • Grupa początkująca – dzieci w wieku 6-7 lat.
  Zajęcia wokalno-taneczne odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30.
 • Grupa zaawansowana – dzieci w wieku 7-10 lat.
  Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 16.00-17.30.
 • Grupa dziecięca reprezentacyjna – dzieci w wieku 9-16 lat.
  Zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-18.45.
 • Grupa młodzieżowa – osoby w wieku 16-26 lat.
  Zajęcia we czwartki w godz. 18.00-20.00.
 • Co pięć lat pracuje także tzw. „Grupa Seniorów”-,
  która przygotowuje się do występów w ramach kolejnych jubileuszy zespołu.

Kontakt

Instruktor: Ewa Jamrozek - tel: 692-188-829